Algemene voorwaarden

Voorwaarden hondenschool “Spin & Kwispel"


- Er wordt vooraf een inschrijfformulier ingevuld, waarna "Spin & Kwispel" met u in contact treedt betreffende de mogelijkheden.

- Alle bedragen dienen na bevestiging van de afgesproken cursus vooraf te worden betaald door middel van een factuur die u via de mail ontvangt.

- U wordt alleen toegelaten tot de les na volledige betaling.

- Als door omstandigheden door u, ondanks vastgelegde afspraken, worden afgezegd, is "Spin & Kwispel" niet tot restitutie van betaling verplicht. In sommige gevallen kunt u een nieuwe cursus of een tegoedbon toegewezen krijgen.

- Bij annulering na de inschrijving van een cursus of workshop brengt "Spin & Kwispel" 25,- euro in rekening voor de gemaakte kosten. Als uw cursus of workshop start binnen 14 dagen na annulering dient u het volledige bedrag te betalen. 
Bij annulering na de afspraak voor een prive-les rekent "Spin & Kwispel" geen annuleringskosten als dit 48 uur van te voren gebeurt, daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk als een dier ziek wordt.

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk als een dier komt te overlijden.

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden. U dient hiervoor een WA verzekering te hebben.

- Honden dienen alle jaarlijkse inentingen gehad te hebben, ook de kennelhoest-neusdruppel enting.

- De eigenaar verklaart zijn hond preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en teken. Dit ter bescherming van uw eigen dier en andere dieren.

- Uw hond dient sociaal te zijn naar mens en dier.

- De eigenaar geeft aan wanneer zijn/haar teef loops wordt of is. In overleg met "Spin & Kwispel" wordt gezocht naar een gepaste oplossing.

- "Spin & Kwispel" kan te allen tijde een hond weigeren, maar er zal hiervoor altijd een verklaring worden gegeven.

- Uw hond dient niet korter dan anderhalf uur voor de les gegeten te hebben. De hond na de les eten geven is uiteraard ook mogelijk.

- Honden niet aangelijnd laten snuffelen en/of spelen met elkaar.

- Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten in de les.

- De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond tijdens de cursus op het Kanocentrum terrein toch zijn behoefte doet dient dit opgeruimd te worden.

- Indien door overmacht "Spin & Kwispel" de dienst niet kan uitvoeren (ziekte, autopech etc.) zal getracht worden vervanging voor u te regelen. Als dit niet mogelijk is zal "Spin & Kwispel" met een gepaste oplossing komen zoals een nieuwe datum. 

Voorwaarden uitlaatservice “Spin & Kwispel” 


- "Spin&Kwispel" komt persoonlijk bij u langs om kennis te maken met u en uw hond. Gemaakte afspraak worden direct schriftelijk vastgelegd.

- We werken met een online systeem waarbij vooraf via Ideal betaald dient te worden. 

- De eigenaar zorgt voor een normale lijn met halsband/tuigje waaraan de penning van "Spin & Kwispel" is bevestigd. "Spin & Kwispel" werkt niet met sliplijnen, halsters, antitrek-middelen of schokbanden. Deze dienen ook niet gedragen te worden als "Spin & Kwispel" de hond komt ophalen. "Spin & Kwispel" neemt de hond niet mee als de bovenstaande regels niet worden nageleefd.

- Bij een maandkaart dient u veranderingen in uw abonnement zoals vakanties, voor de 23ste van voorgaande maand opgegeven te hebben anders dient u voor de gehele maand uw vaste dagen te betalen. Voor het afmelden van uw abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.

- Om uw vaste dagen te behouden na vakanties/veranderingen/ziekte o.i.d. kunt u uw abonnementsdagen met een maximum van 4 weken stopzetten. Hierna dient u weer gebruik te maken van de vaste maandkaartdagen.

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk als een dier ziek wordt.

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk als een dier komt te overlijden.

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of door derden. U dient hiervoor een WA verzekering te hebben.

- Honden dienen alle jaarlijkse inentingen gehad te hebben, ook de kennelhoest-neusdruppel enting. Hiervoor verstrekt u een kopie van het entingsboekje, of "Spin & Kwispel" zal dit na inzage op het inschrijfformulier vermelden.

- De eigenaar verklaart zijn hond preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en teken. Dit ter bescherming van uw eigen dier en andere dieren.

- Uw hond dient sociaal te zijn naar mens en dier.

- De eigenaar geeft aan wanneer zijn/haar teef loops wordt of is. Loopse teven kunnen niet mee met de uitlaatservice. Denkt u er aan dat uw contributie door loopt bij niet tijdige afmelding bij een maandabonnement.

- Honden die met de uitlaatservice mee gaan krijgen een penning met naam en telefoonnummer van de uitlaatservice. Deze dient de eigenaar om te doen op de dagen dat de hond mee gaat. Op deze penning zit een borg van €10,-.

- "Spin & Kwispel" kan te allen tijde een hond weigeren, maar zal hier altijd een verklaring voor geven.

- "Spin & Kwispel" zal in geval van acute medische zorg voor uw dier tijdens de dienst met hem/haar naar een dierenarts gaan. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de eigenaar. Uiteraard wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

- De eigenaar dient "Spin & Kwispel" op de hoogte te stellen van gezondheidsveranderingen bij uw dier.

- Indien door overmacht "Spin & Kwispel" de dienst niet kan uitvoeren (ziekte, autopech etc.) zal getracht worden vervanging voor u te regelen. Als dit niet mogelijk is zal het betaalde bedrag in een volgende periode met uw contributie verrekend worden.

Voorwaarden dierenpension “Spin & Kwispel”

- Er wordt vooraf een inschrijfformulier ingevuld, waarna "Spin & Kwispel" met u in contact treedt betreffende de mogelijkheden.

- Alle bedragen dienen na bevestiging van de afgesproken periode vooraf te worden betaald.

- Bij onvolledige of niet tijdige betaling ontvangt u een herinneringsmail. Als hierop niet gereageerd wordt ontvangt u een tweede herinneringsmail waarbij 8 euro administratiekosten in rekening worden gebracht bovenop op het verschuldigde factuurbedrag. "Spin & Kwispel" is dan ook niet gehouden haar diensten uit te voeren tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

- Annuleren pension bij 1 maand of minder voor aanvang van de afgesproken opvang datum: de eigenaar dient het gehele bedrag te betalen. Ingeval van meer dan een een maand voor aanvang van de afgesproken opvang datum zal er een bedrag van 10 euro voor het reserveren worden gefactureerd.

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk als een dier ziek wordt.

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk als een dier komt te overlijden.

- "Spin & Kwispel" is niet aansprakelijk voor schade door derden.

- Konijnen die hier komen dienen gezond en ingeënt te zijn voor Myxomatose, VHD1 + VHD2. Hiervoor dient de eigenaar het entingsboekje ter inzage te verstrekken.

- "Spin & Kwispel" kan te allen tijde een dier weigeren, maar zal hier altijd een verklaring voor geven.

- U brengt uw dierenarts op de hoogte dat "Spin & Kwispel" op uw dier(en) past, en de bevoegdheid heeft te handelen in noodsituaties.

- Mocht uw dier acute medische zorg nodig hebben tijdens het oppassen dan zal "Spin & Kwispel" indien nodig  met hem/haar naar een dierenarts gaan mits dit van tevoren is afgesproken.De kosten die hier uit zullen voortvloeien, zijn voor rekening van de eigenaar van het dier. "Spin & Kwispel" neemt in voorkomende gevallen uiteraard z.s.m. contact met u op

- De eigenaar dient "Spin&Kwispel" op de hoogte te stellen van gezondheidsveranderingen bij uw dier.

- Alles dient voorzien te zijn van uw naam in afsluitbare bakken voldoende voor de opgegeven periode.

Voorwaarden oppasservice aan huis “Spin & Kwispel”

- Spin & Kwispel komt persoonlijk bij u langs om kennis te maken met u en uw huisdier. Gemaakte afspraak worden direct schriftelijk vastgelegd. Deze afspraak is de eerste keer kosteloos.

-Alle bedragen dienen na bevestiging van de afgesproken periode vooraf te worden betaald.

- Bij onvolledige of niet tijdige betaling ontvangt u een herinneringsmail. Als hierop niet gereageerd wordt ontvangt u een tweede herinneringsmail waarbij 8 euro administratiekosten in rekening worden gebracht bovenop op het verschuldigde factuurbedrag. Spin & Kwispel is dan ook niet gehouden haar diensten uit te voeren tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

-Als door omstandigheden mijn diensten door u, ondanks vastgelegde afspraken, worden afgezegd, ben ik niet tot restitutie van de betaling verplicht. In bijzondere gevallen kan een deel (maximaal 60% van uw betaling) van de betaling worden gerestitueerd, bijvoorbeeld bij tussentijds overlijden van uw huisdier.

- Reiskosten worden in rekening gebracht indien u woont buiten rondom Amersfoort Centrum of Leusden. Dit betreft: Kattenbroek, Vathorst, Hoogland en Nieuwland.

- Spin & Kwispel is niet aansprakelijk als een dier ziek wordt.

- Spin & Kwispel is niet aansprakelijk als een dier komt te overlijden.

- Spin & Kwispel is niet aansprakelijk voor schade gedurende uw afwezigheid.

-De eigenaar verklaart zijn dier preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en teken. Dit ter bescherming van uw eigen dier en andere dieren.Tevens dient uw huisdier jaarlijks geënt te zijn. 

-Katten zitten thuis en vallen daarmee onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

-Spin & Kwispel kan te allen tijde een dier weigeren, maar zal hier altijd een verklaring voor geven. 

-U brengt uw dierenarts ervan op de hoogte dat Spin & Kwispel op uw dier(en) past, en de bevoegdheid heeft te handelen in noodsituaties. 

-Mocht uw dier acute medische zorg nodig hebben tijdens het oppassen dan zal Spin & Kwispel indien nodig met hem/haar naar een dierenarts gaan zoals tijdens de intake schriftelijk is vastgelegd. De kosten die hier uit zullen voortvloeien, zijn voor rekening van de eigenaar van het dier. Spin & Kwispel neemt in voorkomende gevallen uiteraard z.s.m. contact met u op. 

-De eigenaar dient Spin & Kwispel op de hoogte te stellen van gezondheidsveranderingen bij uw dier.